Kåges montage

Energilösningar för värmeanläggningar som bergvärme,
fast bränsle och solenergi till privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar.

Våra tjänster

Vi erbjuder energilösningar för värmeanläggningar som bergvärme, fast bränsle och solenergi, förnyelsebar energi, ombyggnad och nybyggnation, renovering, felavhjälpning och VVS.

Vi har lång erfarenhet, hög kompetens, gör en helhetslösning, säljer och installerar hela anläggningen. Vi vänder oss till såväl privatpersoner som företag och bostadsrättsföreningar. Vi jobbar lokalt men även inom hela länet, samt internationellt.

Vi innehar SVEP certifiering.