Kåges montage

Energilösningar för värmeanläggningar som bergvärme,
fast bränsle och solenergi till privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar.

Om oss

Kåges Montage har funnits sedan 1982 och har idag 2 medarbetare med lång erfarenhet och hög kompetens.

Vårt förtag har arbetat med VVS sedan 1997. Vi har framförallt installerat bergvärme, anläggningar för fastbränsle som ved och flis. Vi har installerat värmesystem vid nybyggnation som i villor och kontorsfastigheter och hotell. Dessförinnan arbetade vi med centraldammsugaranläggningar och mekaniska arbeten.

Idag erbjuder vi energilösningar för värmeanläggningar som bergvärme, fast bränsle och solenergi, förnyelsebar energi, ombyggnad och nybyggnation, renovering, felavhjälpning samt VVS.