Kåges montage

Energilösningar för värmeanläggningar som bergvärme,
fast bränsle och solenergi till privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar.

Kåges montage - Förnyelsebar energi

Vi har lång erfarenhet och hög kompetens inom förnyelsebar energi samt ombyggnad och nybyggnation, renovering, felavhjälpning och VVS.  Vi har framförallt installerat bergvärme, anläggningar för fastbränsle som ved och flis. Vi har installerat värmesystem vid nybyggnation som i villor och kontorsfastigheter och hotell.